Category Archives: แชร์เรื่องราว

ถนนสายมะเร็ง…ตอนที่ 10

  เมื่อเรื่องกินนั้นเป็นเรื่องใหญ่…แต่เรื่อง […]

ถนนสายมะเร็ง…ตอนที่ 9

  เมื่อทุกระบบของชีวิตพร้อมอยู่ในมือเราแล้ว..เราก็ […]

ถนนสายมะเร็ง…ตอนที่ 8

  เมื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคิดใช้แต่ธรรมชาติ เพื่อ […]

ถนนสายมะเร็ง…ตอนที่ 7

  …เพราะมะเร็งย้อนกลับมาอีกเป็นรอบที่ 2 ชีวิ […]

ถนนสายมะเร็ง…ตอนที่ 6

  เมื่อธรรมชาติดีต่อระบบชีวิต..แนวทางชีวจิต จึงเป็ […]

ถนนสายมะเร็ง…ตอนที่ 5

  เมื่อชีวิตถึงจุดดับเพราะตับแข็ง…กลับพบกับแ […]

ถนนสายมะเร็ง…ตอนที่ 4

  เซลล์ชีวิตที่ดีๆเริ่มถูกเคมีเข้าทำลาย..!   […]

ถนนสายมะเร็ง…ตอนที่ 3

  ความรู้สึกของคนที่เมื่อรู้ว่าป่วยเป็น..”มะ […]

ถนนสายมะเร็ง…ตอนที่ 2

  ครั้งหนึ่งของชีวิต..ที่ต้องคิดสู้กับมะเร็ง..!!ขอ […]

ถนนสายมะเร็ง…ตอนที่ 1

  ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะต้องเจอกับโรค “มะเร็ง&# […]